Chess House Hurtigskak

Chess House hurtigskak november 2016
Indgår som 1. runde i
Østjysk Grand Prix i hurtigskak 2016/2017

Lørdag d. 12. november kl. 10:00 – 18:00

Der spilles 7 runder schweizer. Partierne rates ikke.
Max. 42 deltagere efter først-til-mølle-princippet.
Betænkningstid: 20 min. med 5 sekunders tillægstid.
Indskud: 150 kr.
Præmier: Hele indskuddet (pånær indskud til Grand Prix Serien) går til præmier.
Ved ligestilling deles disse.
Derudover vil der være 6 rødvinsglas + 1. fl. rødvin til nummer ét og til bedste spiller under 1900 og under 1500. Skulle en junior vinder en af disse præmier, udskiftes rødvinen med 6 dåser Cola.
Tilmelding: Senest 11/11 via tilmeldingsfanen ovenfor.
Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Århus N.
Spørgsmål? Skriv til Thomas Vestergård
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23833

     Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House

Turneringen afvikles med brug af tillæg A4 i de specielle regler for hurtigskak.
(se tillæg 3.5.1 ‘A. Hurtigskak’ i skakhåndbogen)

Udover ovennævnte betænkningsfrist drejer det sig om A.2 og A.4:

A.2
Spillerne behøver ikke at notere trækkene.

A.4
a. Når hver spiller har fuldført ti træk:
1. kan der ikke ændres på urindstillingen,
medmindre tidsplanen for arrangementet ellers
ville blive alvorligt påvirket.
2. kan der ikke gøres indsigelse mod forkert
udgangsstilling eller forkert brætorientering.
I tilfælde af forkert placering af kongen er rokade
ikke tilladt.
I tilfælde af forkert placering af et tårn er rokade
med dette tårn ikke tilladt.

b. Et ulovligt træk er fuldført, når spilleren har trykket på uret. Hvis dommeren ser dette skal han erklære partiet tabt for spilleren, forudsat modstanderen ikke har udført sit næste træk. Hvis dommeren ikke skrider ind, har modstanderen ret til at kræve gevinst, forudsat modstanderen ikke har udført sit næste træk.
Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at modstanderen ikke kan sætte spillerens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk.
Hvis modstanderen ikke kræver og dommeren ikke skrider ind, gælder det ulovlige træk og partiet skal fortsætte. Når modstanderen har udført sit næste træk kan et ulovligt træk ikke rettes, medmindre dette aftales mellem spillerne uden indblanding af dommeren.

c. For at kræve gevinst på tid skal kravstilleren standse skakuret og underrette dommeren. For at kravet kan tages til følge, skal kravstilleren have tid tilbage på sit ur efter at skakuret er stoppet.
Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at kravstilleren ikke kan sætte modstanderens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk.

d. Hvis dommeren ser at begge konger står i skak eller en bonde på rækken fjernest fra dens udgangsfelt, skal han vente til det næste træk er fuldført. Så skal han, hvis den ulovlige stilling stadig er på brættet, erklære partiet for remis.