Tilskudsregler

6. hovedkreds yder tilskud til

a. Foredragsvirksomhed
Hovedkredsen yder tilskud til foredragsvirksomhed fra GM’ere og IM’ere på henholdsvis kr. 1000,- og kr. 500,-. Der kan ydes et tilskud på 500,- kr. til andre eksperter, dog tager bestyrelsen stilling i de enkelte tilfælde.
Hovedkredsen yder ikke tilskud til foredragsvirksomhed fra klubbens egne medlemmer. Arrangementet skal være offentlig tilgængeligt.

b. Turneringer
Hovedkredsen yder som udgangspunkt tilskud til GM- og IM- turneringer. Der kan desuden ydes tilskud til andre særlige arrangementer.
GM – turneringer modtager kr. 2000,- og IM – turneringer kr. 1500,-. Der skal i hvert enkelt tilfælde vedlægges ansøgningen en beskrivelse af initiativet samt et budget. Bestyrelsen tager stilling i de enkelte tilfælde.

c. Instruktørløn
6. hovedkreds yder tilskud til undervisning af unge spillere jævnfør Dansk Skak Unions ungdomsinstruktørordning (se Skakhåndbogen).

d. Medlemsfremmende aktiviteter
Hovedkredsen yder tilskud til medlemsfremmende aktiviteter som f.eks. foldere, plakater og lignende. Der skal i hvert enkelt tilfælde vedlægges en beskrivelse af initiativet samt et budget. Bestyrelsen tager stilling i de enkelte tilfælde.

f. Pokalturneringen
Buffet ved finalestævnet til de hold, der har vundet kvalifikationsstævnet. Der ydes ikke tilskud til hold, der tilmeldes direkte, det vil sige juniorhold og seniorhold.