Ungdomsskak

Arosan

Hovedkredsen arrangerer hvert år et antal juniortræningssamlinger