Bjarne Tornbjerg død

Fra Kai Munks mindeord på Skanderborg Skakklubs hjemmeside har vi lånt følgende:

Vi har modtaget den triste nyhed at Bjarne Tornbjerg er afgået ved døden efter kort tids sygdom, han vil blive savnet i klubben hvor han har bidraget stort.

Bjarne var et af de få medlemmer der har været medlem i Skanderborg Skakklub i mere end 50 år.

Igennem årene har Bjarne været en flittig skribent i klubbens skakblad Løberen, bl.a om klubben, turneringer holdkampe mm. Ligeledes havde han i en årrække en fast klumme i bladet som hed: Klubblad for et kvart århundrede siden.

Bjarne var også skakdommer, og med hans kompetente og rolige adfærd styrede han mange turneringer og holdkampe med sikker hånd. Så sent som i marts 2023 var han dommer ved afslutningen af DM for hold.

Som kasserer gennem mange år stod han også for det store arbejde der ligger i kontingentopkrævninger, medlemshåndtering, turneringsplanlægning, indbetalinger, præmieudbetalinger mm. De seneste år som klubbens kompetente revisor.

Bjarne var selv en habil og yderst stabil skakspiller gennem alle årene. Så sent som efterårets Klubmesterskab 2023 førte han længe turneringen, og kun et ærgerligt nederlag i sidste runde forhindrede ham i at blive Klubmester 2023.

Bjarne var et venligt, flinkt og hjælpsomt menneske. Såvel til klubaftener, skakarrangementer og klubbens sociale arrangementer. Det var altid hyggeligt at have Bjarne på besøg, uanset om det var regnskabet der skulle revideres eller hjælp til selvangivelsen; så lidt kaffe, kage mm og en masse hyggelig snak som nemt kunne trække ud.

Bjarne fik overrakt Dansk Skakunions Hæderstegn for 2020 af DSU formand Poul Jacobsen, et par år forsinket pga Corona.

Æret være Bjarne Tornbjergs minde.