Foredrag og andre arrangementer

Alle, der ønsker at stå til rådighed for klubberne med et arrangement, kan komme på listen og få deres egen side med beskrivelse af arrangementet.
 Det, der skal bruges, er:
  • Et vellignende billede (helst kvadratisk 300x300px)
  • En kort præsentation på max. 50 anslag af sig selv (Navn, erfaring, status GM/IM, målgruppe(r))
  • Evt. en efterfølgende mere udførlig præsentation af sig selv.
  • Præsentation og beskrivelse af hvert foredrag/arrangement man turnerer med. (klubben skal kunne bestille det specifikke arrangement)
  • Evt. relevante forhold, som f.eks. materialebehov (projektor? demo-bræt?, mikrofon?), mulige tidspunkter/perioder eller mulighed for evt. efterfølgende simultan
  • Pris for arrangementet (vi angiver efterfølgende, hvad hovedkredsen yder af tilskud)
Man vil komme til at stå med billede og den korte præsentation på siden “Tilbud” på hovedkredsens hjemmeside, hvor der bliver linket til en separat side med evt. nærmere beskrivelse af foredragsholderen og præsentationer for hvert enkelt arrangement man tilbyder.
I præsentationen for hvert arrangement, ønskes en passende titel til overskrift (f.eks. “Kom godt ud af åbningsspillet”) efterfølgende af en beskrivelse og opstilling af de punkter foredraget vil komme ind på.  Ved et arrangement, der ikke er et decideret foredrag (f.eks. “Workshop med Chessbase”), ønskes en god beskrivelse af arrangementets natur. Der kan inddrages billeder i formatet 300x300px til illustration for hvert arrangement.
Alle, der ønsker at komme på hovedkredsens hjemmeside med deres arrangement(er), kan indsende deres beskrivelser til email davidmaagaard@msn.com eller webmaster@6-hk.dk
Mvh
Webmaster