Æresmedlemmer i Syddjurs

At udnævne et klubmedlem til æresmedlem, er klubbens måde at vise særdeles dyb taknemmelighed og respekt for en lang og dedikeret indsats for klubben, skakken og de øvrige medlemmer. Det er den største og mest dybtfølte TAK, man kan få af alle de øvrige medlemmer.
På årets generalforsamling i Syddjurs Skakklub indstillede bestyrelsen Willy Møller Nielsen og Christian Jensen som æresmedlemmer af klubben med følgende begrundelse:
Begge har været medlem af klubben lige siden den blev stiftet, dvs. et medlemskab på mere end 40 år. På den stiftende generalforsamling blev de begge valgt ind i bestyrelsen – Willy vist endda som formand – og begge har side da – gennem hele perioden – været yderst aktive. I bestyrelsen, hvor de vist nok har haft alle poster, eller uden for bestyrelsen som turneringsledere, undervisere, initiativtagere eller den altid tjenstvillige hjælpende hånd.
Både Christian og Willy har tidligere modtaget Dansk Skakunions Hæderstegn.
Generalforsamlingen fulgte indstillingen og et stort til lykke skal lyde til de to aktive skakorganisatorer.