Chess House flytter

Tirsdag den 29. december 2020 bliver en skelsættende dag for Chess House. Foreningen, der har været hårdt ramt af mulig svindel og corona, rykker teltpælene op og flytter til bygningen i Århus N, der rummede den gamle journalisthøjskole, men nu omdannes til kulturhus.

Bygningen får navnet Ovartaci House efter kunstneren Ovartaci, hvis værker tidligere var udstillet på psykiatrisk hospital, men fremover skal udstilles i den gamle journalisthøjskole.

Chess House kan ikke tage de nye lokaler i brug med det samme, da der mangler en ibrugtagningstilladelse fra Aarhus Kommune. Men i disse corona-tider, er det jo også tvivlsomt, om vi i det hele taget får lov til at spille skak i de næste to måneder. Får vi lov at spille skak inden da, låner foreningen lokaler i FO-byen lige ved Rådhuspladsen.