DM med beskedne østjyske resultater

Filip
Igor Teplyi, Nordre var eneste repræsentant i Landsholdsklassen fra Østjylland ved det netop afholdte DM i Svendborg. Igor levede op til ratingforventningerne, men det var blot nok til en 8. plads ud af 10. Anderledes positivt så det ud i kandidatklassen, hvor Martin Matthiesen, Sk. 1968 snuppede 4. pladsen med 5 point – 1/2p efter vinderen Bjørn Ochsner, tidl. Aarhus/Skolerne. Martin nærmer sig med hastige skridt 2300 på ratingkontoen. Også de unge Kristian Seegert, Skanderborg og Filip Boe, Sk. 1968 gjorde en god figur i kandidatklassen med henholdsvis 4,5 og 3,5 point samt pæne ratingfremgange.

I kvindeklassen blev Freja Vangsgård bedste østjyde med en 6. plads. Øvrige østjyske resultater kan ses via DM hjemmesiden.

På den organisatoriske front blev Nordres formand, Tom Petri Petersen valgt ind i forretningsudvalget, hvor hovedkredsen således er repræsenteret med to medlemmer, idet Aage Olsen beklæder en anden post i FU.