Hæderstegn til Bjarne Tornbjerg og Leo Starup

Hvert år indstiller hovedkredsene medlemmer til DSUs hæderstegn. På grund af coronasituationen blev uddelingerne for perioden 2020 – 2023 først klaret i år (6hk uddelte ikke for 2021)

2020 Bjarne Tornbjerg, Skanderborg Skakklub

Bjarne Tornbjerg meldte sig ind i Skanderborg Skakklub 01.09.1972 og har været medlem siden, med undtagelse af et år fra 1982, hvor han måtte hellige sig studierne. Der gik ikke mere end 3 år før Bjarne blev et betydningsfuldt medlem af bestyrelsen for Skanderborg Skakklub, og trådte til som kassemester fra 1978 til 1982 og igen fra 2000 frem til 2018 – sammenlagt 22 år på kassen.

I bestyrelsen har Bjarne altid haft fokus på at “medlemmerne skulle have noget for pengene”. Medlemmerne skulle føle at medlemskontingentet blev brugt til bredden i skakklubben og ikke kun til eliten. 

Desuden var Bjarne også aktiv som redaktør af klubbladet ”Løberen” fra 1977 – 1982. 
Ud over det typiske indhold i et skakblad udarbejdede Bjarne ”Klubblad for et kvart århundrede siden” hvor han gengav nyheder og spændende hændelser gravet frem fra historiske klubblade.

 Selv om man skulle tro, at der ikke var tid til mere, så tog Bjarne sig også tid til at tage en dommereksamen i 1977 og har i mange år fungeret som dommer/hjælpedommer ved utallige stævner, f.eks. Skanderborg Skakklubs internationale IM/GM-turneringer (GM-turneringen SAMBA 1 i 2003 og GM- turneringen SAMBA 2 i 2005) og igen i 2012. Var ligeledes med til at arrangere DM i 2003.

Seneste dommergerning var ved DSU’s turnering om Danmarksmesterskabet for piger i januar 2020. 
Vi vil vurdere at Bjarne har lagt over 1000 timer i det frivillige arbejde med skak, til stor glæde for andre. 

Bjarne har altid udvist en tilbageholdende fremtoning, og han nyder stor respekt for måden, hvorpå han stille takler tingene.

2022 Leo Starup, Randers Skakklub


Leo gennem en længere årrække været en god og stabil arbejdskraft i såvel Tårnet, hvor han oprindelig spillede og videre, da klubben blev slået sammen med Skakklubben af 1946 i Rokaden og nu i Randers Skakklub.

Leo har været med i alle tre bestyrelser, skrevet klubblade, stået bag julearrangementer, gule ærter aften, lavet quizzer, undervist i skoleskak og har generelt altid været klar til at arbejde i klubberne, når det var nødvendigt. Mangler der et skilt, en indbydelse, et opslag eller en folder, så kan man roligt henvende sig til Leo, så bliver det fikset, og er der brug for oprydning eller en spiller på et hold, så stiller Leo også op.

Efter sammenslutningen af Rokaden og Randers Skakklub i 2019 blev Leo foruden et sikkert og hårdtarbejdende bestyrelsesmedlem også en bærende kraft i klubbens juniorafdeling, hvor han gør en stor indsats for begynderne og nye spillere, der dukker op. En meget stabil og loyal arbejdskraft, som mange klubber vil misunde.