Henning Møller, Skanderborg død

En af Skanderborg Skakklubs spillemæssigt markante skikkelser gennem mange år er gået bort den 17. december 2020, 86 år gammel. Henning Møller var i årrække Skanderborg Skakklubs stærkeste spiller. Han kom til byen i 1966 og blev straks Skanderborgmester. I 1968 deltog Henning i Påskestævnet i Eliteklassen, som var lige under Landsholdsklassen. Inden da havde han udfoldet sig i Brønshøj Arbejder Skakklub, for hvem han deltog i forbundsmesterskabet under Dansk Arbejder Skak og vandt i 1964.

Han spillede dette fine parti mod selveste Eigil Johansen, A.S. 1904. Henning har sort:1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.h4 Dette energiske fremstød passer bedre efter opstillingen Ld3, Sge2 og f3.6…c5 Dette modstød, der åbner for dronningen, udnytter Lg7 bedre, end e5 ville gøre.7.d5 e6 8.dxe6 Denne afbytning befordrer sorts officersspil. Skarpere – og en logisk følge af 6. træk var 8. h5 osv.8…Lxe6 9.Lf4 Presset mod “hængebonden” på d6 var vel grunden til afbytningen på e6, men sorts svar omstøder hvids planer.9…Da5! 10.Kf1 Sort truede slag på e4 med tredobbelt angreb på c3. Hvid kan ikke bekvemme sig til tilbagetoget 10. Ld2, men det havde været det bedste.10…Td8 11.a3 Sc6 12.Sf3 Sd4 Sorts udvikling er afsluttet med et harmonisk officerssammenspil, medens kongen i nogen grad hindrer hvids bevægelsesfrihed. Hvis komplicerer i tro på sin h-linje, men sort får ret i centrum.13.Sxd4 cxd4 14.b4 Hvid kan naturligvis ikke slå på d4 og tage en afdækker af Lg7.14…Db6 15.Sd5 Men ikke 15. Sa4 for Dc6 med trussel mod de tre felter c4, d3 og e4.15…Lxd5 16.exd5 Se4 17.Ld3 Te8 18.h5 Endelig. Vil hvid nu få angreb? Nej, for slaget om centrum er tabt. 18. f3 blotter kun den hvide konge og de sorte felter.18…a5 19.hxg6 hxg6 20.b5 Nc5 21.Df3 Dd8 22.Lh6 Ellers kommer hvid ikke videre, medens sorts styrke i centrum stadig vokser – og hvid må stadig beklage sin kongestilling.22…Df6! 23.Dg3 Det er forståeligt, at hvid undviger dronningeafbytning, for et slutspil er tabt, men nu får sort chancen til en smuk kombination, som vinder en hvid officer.23…Lxh6! 24.Txh6 Te3!! Og så falder hammeren! Hvid gør nu endnu et desperat forsøg, men alt preller af.25.Lxg6 Txg3 26.Lh7+ Kg7 27.Txf6 Tc3! 28.Tf4 Kxh7 29.Ke2 Te8+ Opgivet 0-1Centrum vandt over fløjen! Noter af AC i Arbejder-Skak nr. 5 maj 1964