Holdturneringen aflyst

På baggrund af tilbagemeldinger fra klubberne og på baggrund af, hvad der synes praktisk muligt, har hovedkredsbestyrelsen nu besluttet at aflyse holdturneringen helt.

I praksis betyder det, at turneringen indberettes med de resultater, som er spillet, så partierne kan rates og, at der ikke opkræves indskud til turneringen. Hvis divisionsturneringen mod vores forventning gennemføres, og der skal findes en oprykker, må vi senere tage stilling til, hvordan vi håndterer det.

Det betyder også, at klubberne nu kan tilrettelægge egne aktiviteter, uden at tage hensyn til, at der måske / måske ikke bliver inddraget spilleaftener til holdskak. Nogle klubber har traditionelt koordinerede turneringer i maj måned, ligesom nogle klubber har fået nye medlemmer, som man gerne vil bruge tid på at tage godt imod, når restriktionerne muliggør det. Nogle klubber har måske endnu ikke fået deres spillelokaler tilbage hen i foråret og andre kan ikke stille hold så længe der eksisterer restriktioner af den ene eller anden slags, så alt i alt vurderer vi, at det er mest hensigtsmæssigt for alle, at vi træffer denne afgørelse så tidligt som muligt, så alle ved, hvilke muligheder de har senere i foråret.

Flere andre hovedkredse har truffet den samme beslutning.