Jubilæumssimultan i Åbyhøj

I anledning af 50 året for Åbyhøj Skakklubs fødsel afholder klubben et simultan-arrangement med Rasmus Skytte torsdag den 24. oktober kl. 19 i klubbens lokaler. Rasmus Skytte har spillet skoleskak på Åby skole og i begyndelsen af 1990érne også været medlem i Åbyhøj skakklub. Han er nu en stærk IM ér med 2363 i rating og også ungdomslandstræner.

Det er et åbent arrangement, men der vil maksimum blive spillet simultan på 25 brætter. Ved flere fremmødte end 25, vil der blive trukket lod om pladserne. Der vil desuden blive serveret en forfriskning (vin/ øl) til alle de fremmødte.

Klubben blev stiftet d. 2. oktober 1969 af bl.a. Hans Albertsen og Orla Nielsen. Den havde fra starten af, lokaler tæt på hvor det nye kulturhus i Åbyhøj, Elværket, ligger. Da Åby bibliotek stod færdigt i begyndelsen af 1970érne, fik vi nye flotte lokaler her. Klubben har derfor haft fast spillested på biblioteket i en længere årrække, men spiller nu på lokalcenter Åbygård på Kingosvej.