Kjeld Outzen er død

Hadsten Skakklubs æresmedlem, Kjeld Outzen er død torsdag den 9. september 2021 efter længere tids sygdom, 85 år gammel. Kjeld Outzen blev medlem af Hadsten Skakklub i 1987, og ret hurtigt blev han kasserer i klubben – en post, han bestred til sin død. Kjeld Outzen følte et stort ansvar for klubben ve og vel, og ud over det almindelige bestyrelsesarbejde var han primus motor i forbindelse med klubbens traditionelle udendørsmesterskab ved Lilleåmarkedet i byen. I 2015 modtog han Dansk Skak Unions hæderstegn for sin indsats for skakken.