Nyt kursus i opsætning af live-udstyr

Dansk Skak Unions 6. Hovedkreds har nu i flere år tilbudt lån af live-udstyr til transmission af skakpartier. Dette tilbud er blevet flittigt brugt, hvor gode kapaciteter har stillet sig selv til rådighed for at opsætte og styre udstyret. Efterhånden vi desværre i den situation, at byrden er lagt over på ganske få personer, hvorfor det kan være en udfordring at sikre folk til at passe live-transmissionen ved et arrangement.

For at udvide mulighederne for klubberne til sikre en live-transmission af deres større arrangementer og divisionsrunder, har vi i hovedkredsens i samarbejde med Morten Fredgaard Rasmussen valgt at lave et kursus i brug af live-udstyr til transmission af skakpartier. Ønsket er at få lært folk op i så mange klubber i hovedkredsen som muligt, sådan at klubberne kan have deres egne folk til håndteringen. Håbet er også, at klubberne hermed i mere udvidet grad vil tage live-udstyret i brug til glæde for skakfolket i vores område.

Der vil bl.a. blive gennemgået opsætning og håndtering af det fysiske udstyr, opsætning af live transmissionsprogrammet og tilkobling til live-skak hjemmesider til visning.

Navn:             Kursus i brug af skakudstyr til transmission af skakpartier 
v/ Morten Fredgaard Rasmussen

Tid:                Søndag d. 4. februar 2024, kl. 12:00 – 16:00

Sted:              Voruphuset, Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV

Tilmelding:     Tilmelding kan sendes til davidmaagaard@msn.com
                      Sidste tilmeldingsfrist er d. 29. januar 2024

                      Hver klub kan tilmelde op til 2 personer

Der vil være forplejning til middag og derfra kaffe, te og kage.