Når vi går i gang igen

”Man kan lære umådelig meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke”. Sådan skrev Robert Storm Petersen engang tilbage i tiden. Man kunne erstatte ”ordsprog” med historien. Det giver for eksempel mening at læse i de gamle skakblade. Her et godt råd fra Aarhus Skak Unions tidligere formand, Henry Mosegård i Skakbladet nr. 8-9 1963 side 139-140 – i forkortet form (se evt. nævnte Skakbladet på Skak.dk. Dette er hovedideen:

”Der findes meget få klubber, som ikke kan fordoble deres medlemstal, hvis de vil gøre noget for det…jeg kom til Aarhus for halvandet år siden og meldte mig ind i KFUMs Skakklub som medlem nr. 21… Ved et bestyrelsesmøde, som jeg blev indbudt til, satte vi os som mål at nå op på 60 medlemmer på én sæson. Vi nåede at få 66 medlemmer + nogle passive. Et væsentlig hjælp til at nå dette resultat var en gæsteaften, som vi indbød til.”

”Vi havde, da gæsteaftenen skulle planlægges, nået 48 medlemmer – disse medlemmer blev delt op i 16 hold á tre mand, således at holdene på papiret var lige stærke. Hvert hold fik nu udleveret et kort med de tre navne plus tre ledige pladser. Disse pladser skulle besættes med gæster, som de tre spillere skulle finde i løbet af 14 dage, men det var en betingelse, at de indbudte ikke var medlem af nogen anden skakklub. På selv gæsteaftenen blev der så holdkamp mellem de 16 hold, som nu hver skulle være på seks mand, men havde et hold ikke  formået at skaffe tre gæster, fik de nul på de ledige pladser. Gæsternes deltagelse var gratis, hvorimod klubbens medlemmer betalte hver 1 krone (i dag svarer det til 12 kr.). Disse penge blev brugt til præmier.”

”Præmierne skal først og fremmest præsentere sig godt og have værdi, og derfor valgte vi at give en frugtkurv til hver spiller på det vindende hold og endvidere en ekstra stor til hold nr. 2 til deling… ” Resultat: 20 nye medlemmer.