Ny kasserer og bestyrelsesmedlem

Efter 5 år på på posten som kasserer i hovedkredsen valgte Lars Rasmussen, Åbyhøj at trække sig tilbage på årets generalforsamling. De fremmødte klubber og bestyrelsen takkede Lars for det store arbejde og valgte i stedet Erik Mouridsen, Åbyhøj som ny kasserer. Erik har erfaring fra et lignende job i den tidligere Aarhuskredsen. Christian Munk, Åbyhøj valgte ligeledes at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Også han blev takket for arbejdet af bestyrelsen og klubberne. Christian afløses af Vibeke Grue, Skanderborg.

David Maagaard genvalgtes til bestyrelsen og Jacob Hjort Bjørnskov, Sk. 1968 samt  Christian Munk, Åbyhøj blev valgt som suppleanter. Lars Rasmussen er ikke helt tabt for hovedkredsen idet han overtager posten som revisor fra Tom Petersen, Silkeborg, der ikke ønskede genvalg.

Øvrige valg var genvalg. Johnny Rasmussen accepterede valg som revisorsuppleant. Lars Hougaard, Viby, Morten Rasmussen, Skanderborg og Johnny Rasmussen blev genvalgt til turneringskomiteen og Tom Petri Petersen, Nordre lod sig vælge til den tunge post som suppleant til turneringskomiteen.