Kursus i opsætning af liveudstyr

Dansk Skak Unions 6. Hovedkreds har nu i flere år tilbudt lån af live-udstyr til transmission af skakpartier.
Dette tilbud er blevet regelmæssigt brugt, hvor gode kapaciteter har stillet sig selv til rådighed for at opsætte og styre udstyret. Efterhånden er vi desværre i den situation, at byrden er lagt over på ganske få personer, hvis ikke blot en enkelt person, hvorfor det er en udfordring at sikre folk til at passe live-transmissionen ved et arrangement.

For at udvide mulighederne for klubberne til sikre en live-transmission af deres større arrangementer og divisionsrunder, har vi i hovedkredsens i samarbejde med Morten Fredgaard Rasmussen valgt at lave et kursus i brug af live-udstyr til transmission af skakpartier. Ønsket er at få lært folk op i så mange klubber i hovedkredsen som muligt, sådan at klubberne kan have deres egne folk til håndteringen.

Håbet er også, at klubberne hermed i mere udvidet grad vil tage live-udstyret i brug til glæde for skakfolket i vores område ligesom at sikre at klubberne i hovedkredsen kan leve op til deres forpligtelse til at sikre livedækning af deres hjemmekampe i skakligaen.

Der vil bl.a. blive gennemgået opsætning og håndtering af det fysiske udstyr, opsætning af live transmissionsprogrammet og tilkobling til live-skak hjemmesider til visning.

Navn:             Kursus i brug af skakudstyr til transmission af skakpartier 
v/ Morten Fredgaard Rasmussen

Tid:                Søndag d. 8. oktober 2023, kl. 12:00 – 16:00

Sted:              Voruphuset, Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV

Tilmelding:     Tilmelding skak sendes til davidmaagaard@msn.com
                      Sidste tilmeldingsfrist er d. 24. september 2023

                      Hver klub kan tilmelde op til 2 personer

Der vil være forplejning til middag og derfra kaffe, te og kage.