Skakklubber slår sig sammen

Som i mange andre skakklubber trykker såvel alder som medlemstal også hos klubberne i Randers, og derfor har byens to klubber valgt at slå sig sammen til en klub under navnet Randers Skakklub. De to klubber, som forener sig er nuværende 128 årige Randers Skakklub, der er landets næstældste skakklub efter Aalborg Skakforening, og blot 15 årige Rokaden, der i 2003 blev dannet som en fusion af arbejderskakklubben Tårnet og Skakklubben af 1946.

Tirsdag aften den 27. november traf medlemmerne i de to foreninger deres beslutning om at slå klubberne sammen. Beslutningen var enstemmig og har virkning fra 1. januar 2019. Den samlede forening får et medlemstal på omkring 60. Bestyrelserne for de to klubber, Randers Skakklub og Rokaden havde på forhånd foreslået navne til en ny bestyrelse, og disse blev valgt med akklamation. Formand for den nye konstruktion bliver Michael Kull. Pengekassen vogtes fremadrettet af Evald Thorsen, og med sig i bestyrelsen får de Leo Starup, Sune Ørbæk Hansen, Svend Aage Madsen og Christian Murmann. De to klubbers nuværende formænd Kaj Nielsen fra Randers og Claus Andersen fra Rokaden, valgte at træde tilbage fra deres poster ved samme lejlighed. Claus Andersen med en slags jubilæum efter 25 på formandsposten i henholdsvis Skakklubben af 1946 og Skakklubben Rokaden.