Til minde om Bjarne Johansen, Åbyhøj Skakklub

Af Christian Munk, Åbyhøj Skakklub

Juleaftensdag 2023 mistede Åbyhøj Skakklub en af sine mest trofaste medlemmer, da Bjarne Johansen gik bort.

Bjarne var om nogen synonym med Åbyhøj Skakklub, og desuden krumtappen igennem det meste af klubbens hidtidige levetid. Bjarne blev medlem af klubben i begyndelsen af 70érne, og han var op gennem 1980érne og ind 1990érne i en længere periode formand for klubben.  Bjarne var også i perioder, både kasserer og almindeligt bestyrelsesmedlem. På baggrund af hans store organisatoriske arbejde, blev han derfor udnævnt til æresmedlem i Åbyhøj Skakklub i 2019. 

I alle årene havde Bjarne et godt tag på børnene, som han var et naturligt samlingspunkt for. Og det nød særligt skoleskakken godt af. Det er ikke så få børn, der i årenes løb har fået skakundervisning på Åby skole. Bjarne var desuden flere gange med som leder på Sahl-lejren, hvor også ægtefællen Bente Johansen deltog. Og han var flere gange med som kantine-mand ved de store DSU-turneringer i Aarhus. For alt dette arbejde, og mere til, modtog Bjarne i 2014 DSU´s hæderspris for sin indsats.

I midten af firserne var Åbyhøj Skakklub lukningstruet. Bjarnes indsats i skoleskakken på Åby skole skabte dog nyt liv i klubben, som derved kom over sin krise. Og klubben fik i den periode en markant medlemstilgang.  

Bjarne var selv en habil skakspiller, men hyggen og samværet ved brættet, betød mere for ham end ratingtal og turneringssejre.

I de senere år kæmpede Bjarne en del med helbredet, og kom ikke så ofte til klubaftenerne. Det til trods, fortsatte han hver tirsdag troligt med skoleskakken på Åby skole. Det var hans hjertebarn. De seneste par år er skoleskakken nu overtaget af andre kræfter. Men Bjarne var dog forbi Åby skoleskak en sidste gang, tirsdagen før han døde, for at se at alting var som det skulle være.Æret være Bjarne Johansens minde.