Viby og Aarhus/Skolerne forbliver i divisionsturneringen

Efter Bovs udtræden fra divisionsturneringen, har divisionsturneringsudvalget vurderet hvilke hold der skal overtage ledige pladser de steder som berøres heraf. HB har efterfølgende tiltrådt indstillingen enstemmigt.

Viby (nr. 6 i 2. div. gr. 3 og taber af play-off kamp) overtager Haderslevs plads og forbliver i 2. division. Århus/Skolerne 2 (nr. 7 i 2. div. gr. 3) overtager Bov 2’s plads og forbliver i 2. division. De to nye hold placeres i 2. division gruppe 3, og der ændres ikke på den vedtagne gruppeinddeling.

I Mesterrækken får ændringerne som konsekvens, at Åbyhøj og Rokaden bevarer deres pladser.